Stödgrupp / gruppterapi

Stödgrupp

Stödgrupp är en form av terapigrupp där vi tillsammans i grupp får starta och jobba med en process utifrån det den aktuella stödgruppen handlar om. Gruppen bygger på att vi tillsammans jobbar mot samma mål och utifrån var och en, där vi kan få en chans att läka, känna gemenskap i sin situation och få hjälp att förstå och kunna jobba med detta över tid i gruppen.
Träffarna kommer att innehålla lektioner, föreläsningar, delningsrundor, gruppterapi, uppgifter samt fika. Här jobbar vi utifrån eget ansvar och viljan att finna en trygghet tillsammans som gör att vi tillsammans kan jobba med målet som vi tillsammans sätter upp. 

Exempel på stödgrupp/terapigrupp/ledda träffar

  • Vi som som lever eller har levt i en destruktiv relation, kvinnor och män var för sig
  • Vi som som lever eller har levt i en destruktiv relation, blandad grupp
  • Anhöriggrupp till personer med missbruk/beroendesjukdomen blandad
  • Anhöriggrupp till personer med missbruk/beroendesjukdomen kvinnor och män var för sig
  • Anhöriggrupp till personer med NPF/sjukdom/psykisk ohälsa blandad grupp
  • Anhöriggrupp till personer med NPF/sjukdom/psykisk ohälsa kvinnor och män var för sig
  • Medberoendegrupp blandad
  • Medberoendegrupp kvinnor och män var för sig
  • Ensamhet, blandad grupp
  • Kvinnlig samtalsgrupp/syjunta

Utformningen på dessa grupper ser ut så att vi sätter ihop en grupp på 8-10 personer per grupp. Här gäller fullständig anonymitet, sekretess samt de regler som övrigt gäller inom denna verksamhet samt GDPR. Gruppen får träffar där det ingår lektioner, föreläsningar, delningar samt vägledning för att kunna bygga en grund i stödgruppen som gör att gruppen efter avslutad första termin skall kunna fortsätta på det sätt som önskas av gruppen samt överenskommelse utifrån verksamhetens erbjudna tjänster. Gruppen leds första terminen av terapeuten som genom sin profession fungerar som stöd och vägledare i grupprocessen. 

Vilka grupper som är aktuella just nu samt boka deltagande på dom kommer att publiceras på alla våra sociala medier samt på bokningssidan http://www.timecenter.se/egohalsa