Företaget

Yrkesbeskrivning

På Egohälsa har jag som vision att genom mitt arbete kunna hjälpa människor i att börja se sin inre hälsa, börja jobba med sig själva och hjälpa dem genom denna process via de olika tjänster som vi erbjuder. 

Genom föreläsningar sprida kunskap och dela vidare erfarenheter, genom terapi och coachning hjälpa klienter genom processen att jobba med sin inre hälsa, både i grupp och på individnivå och genom sina yrkesroller ta sig an konsultuppdrag utifrån denna vision.
Målet är också att kunna utveckla företaget till något som både ger både ekonomisk och en hälsovinst för mig likväl som för dom som vi gör våra uppdrag åt. 

Som kund hos mig erbjuds diverse tjänster i via vår mottagning eller via den nätbaserade mottagningen, där jag genom min yrkesroll hjälper klienten genom processen i jobbet mot en bättre hälsa och tillvaro, utifrån det egna ansvaret och motivation.
Utifrån konsultation kommer klienten tillsammans med mig fram till vilken form samtalskontakten kommer att ha och vilken slags stöd klienten kan behöva, både med via min verksamhet men även via vidare rådgivning till andra former om konsultation leder till detta. 

Jag vill med mitt företag skapa ny mark och nytt tänk kring att hjälpa människor, där vi suddar ut alla titlar och fack, utan att tappa greppet om dem och med det ger en ny infallsvinkel på detta med b l a terapi och coachning.

Idag måste du veta vart du skall söka, varför och oftast väldigt länge på att få komma och träffa någon, oavsett om det gäller en gång eller regelbundet. Detta vill vi ändra på, då en stor del av vår samhällsepidemi idag beror på att människor oftast inte vet riktigt varför dom inte mår bra eller inte hittar rätt forum för just det dom behöver.

Hos oss skall du kunna söka kontakt, utan att egentligen behöva veta varför, bara att du vill. 

Vi kommer också i detta bygga upp verksamhet kring stödgrupper, samarbete med andra aktörer och som center för alla, med eventuell råd att söka vidare om så är fallet.

Vad skiljer mig från nuvarande aktörer

Då jag har mångårig erfarenhet inom detta område både yrkesmässigt och privat, samt att mitt koncept inte är riktigt befäst i nuläget så besitter jag en kunskap som inte går att få på annat sätt samt att vi har en god chans att etablera ett nytt arbetssätt i det som växer i alla aspekter. Jag kan genom detta erbjuda en bredare kunskap än bara yrkesmässigt samt utifrån att vi har båda sidor med oss, ligger vi i kunskap, erfarenhet och utbildning hästlängder före andra aktörer inom detta område.

Då efterfrågan i just detta område, då vi intrigerar mer & mer med denna typ av livssituation, är väldigt stor (som det ser ut idag är den nästan obefintlig) samt att kunskapen ofta saknas hos både individen, samhället i stort, myndigheter, företag, skolor osv, så besitter jag en ovärderlig kunskap och affärside´som kan ge stora vinster för dom ”kunder” vi gör våra uppdrag åt.

Specialkunskaper

Utifrån de utbildningar som jag har samt yrkeserfarenhet i några av dessa, så besitter jag stor akademisk kunskap, så dock ej just nu på högskolenivå men likvärdig. Personlig, ovärderlig kunskap och erfarenhet inom området är bland annat 12-stegsprogrammet, egen terapi i form av traumaterapi, kbt terapi samt vanlig samtalskontakt. Stor kunskap inom NPF, alternativ kommunikation.

Livslång erfarenhet av b l a destruktiva relationer, våld i nära relationer, Trauman både i barndom och vuxen ålder, medberoende samt beroendesjukdomen och psykisk ohälsa (PTSD), alla behandlade och i tillfrisknande och har därför också lång erfarenhet av bl.a sunda relationer, fungerande mående, fungerande tillvaro, bra livskvalité osv. 

Mångårig kunskap inom NPF, familjerätt och myndighetskontakter finns också.

Värdegrund

Att hälsa inifrån är för alla, där utgångspunkten är att du som individ är värd att titta på din inre hälsa och få möjligheten att jobba med dig själv utifrån egna behov och förutsättningar.

Där man som idivid blir sedd och även får jobba med det egna ansvaret med hjälp av de verktyg som ges. Detta gör att alla kan inkluderas i de tjänster som vår värdegrund utger i praktiken, där alla har rätt att få stöd, oavsett orsak.

Ett forum där allas lika värde är i förgrunden och alla är välkommen att söka våra tjänster och erbjudanden. Vi jobbar mot fördomar och verkar för en trygg plats där alla kan känna att man blir lyssnad på.

Här jobbar vi tillsammans för en miljö utan våld, hot, kränkningar osv. Vi skapar tillsammans en plats som blir en frizon för de som behöver och där inga droger, alkohol samt kriminella beteenden är tillåtet. Vi värderar allas livssituation lika men står för en lugn miljö där alla skall kunna känna sig trygg. Vi har även som mål att utveckla och förbättra vårt värdegrunds arbete och därigenom kunna ge det våra kunder och klienter behöver för att förbättra och öka sin livskvalité på olika vis. 

Tjänster

 • Mottagning
  Där alla är välkomna på konsultation samt vidare samtalskontakt utifrån individens behov.
  Stödgrupper, utifrån behov och verksamhet
 • Nätbaserad mottagning
  Där alla är välkomna för konsultation samt vidare samtalskontakt utifrån individens behov.
 • Konsultuppdrag
  Utifrån efterfrågan och verksamhet, exempelvis workshops, grupper osv.
 • Föreläsningar
  Utifrån efterfrågan och utbud på olika föreläsningspaket.