Välkommen till Egohälsa

Besöksadress

Krejaregatan 2

856 35 Sundsvall

Sociala medier

Madiore Norling - Ägare


Grundare/ägare

Konsult, Föreläsare, Certifierad Samtalsterapeuth med E-hälsa, Par och Relationscoach, Kvalificerad Behandlingspedagog, Relationscoach, Grupp och familjecoach, Undersköterska, Mentalskötare (Kriscoach/sorgebearbetning)

Certifikat: MI, Kriminalitet som livsstil, ADDIS, AHA-programmet

Jag jobbar utifrån de verktyg jag fått genom de utbildningar jag gått, egen erfarenhet både privat som yrkesmässig och med ett öppet sinne och aktivt lyssnande.

Jag jobbar utifrån att klienten sitter på sin egen lösning och att vi har ett eget ansvar i jobbet med oss själva. Jag är klientens verktyg och ger vägledning genom de processer som startar när man göra valet att ta hjälp.

Utifrån de utbildningar som jag har genomfört,samt yrkeserfarenhet i några av dessa, så besitter jag stor akademisk kunskap, dock ej just nu på högskolenivå men likvärdig.

Personlig, ovärderlig kunskap och erfarenhet inom området är bland annat 12-stegs programmet, egen terapi i form av trauma terapi, kbt terapi samt vanlig samtalskontakt.

Livslång erfarenhet av b l a destruktiva relationer, våld i nära relationer, Trauman både i barndom och vuxen ålder, medberoende samt beroendesjukdomen och psykisk ohälsa (PTSD), alla behandlade och i tillfrisknande. Har därför också lång erfarenhet av b l a sunda relationer, fungerande mående, fungerande tillvaro, bra livskvalité osv.

Många års kunskap inom NPF, familjerätt och myndighetskontakter finns också genom både yrkeserfarenhet samt egen familjesituation, då genom att jag själv har, nu vuxna och utflyttade, barn med olika NPF diagnoser.

Viktig information

Jag vill förtydliga att endast klienten själv sitter på lösningar för sin situation. Jag kan inte bota eller leverera lösningar, endast, ett verktyg och bollplank för klienten i jobbet med sig själv hos mig. Här förbehåller jag mig även rätten att utifrån etik och moral, att om så krävs, att göra det jag kan för att rådgöra klienten vidare, om behovet skulle komma att sträcka sig utanför vår profession och kunskap.

All verksamhet, dokumentation och kontakt utgår ifrån sekretess, de lagar och regler som råder.

Inga personuppgifter lagras via nätet eller denna webbplats, uppgifter som bokförs på vår bokningssida (en tjänst vi använder utanför denna webbplats) uppfyller kraven för GDPR, se deras villkor.