E-hälsa

Nätbaserad E-hälsa Innebär att klienten via videolänk med terapeuten får samma tjänst som den klient som kommer till mottagning. Inget krav på att klient behöver koppla upp med bild (live), men rekommenderas för ett mer personligt möte mellan klient och terapeut. Dock kommer terapeuten alltid vara uppkopplas live.

Priset, villkor och riktlinjer är densamma för tjänsterna som vid besök på mottagning. Jag väljer att använda Zoom som kanal, så om andra önskemål finns, meddela detta innan.