Samtala en stund

Att bli lyssnad på

Att bara få komma och sätta sig en stund, få andas ut och prata lite är något som vi alla behöver och här får du göra det med en trygghet att du blir sedd och lyssnad på, sekretess råder samt att inga krav på samtalsämne finns. Här kommer terapeuten endast att lyssna.

Förhoppningsvis finns målet med att gå vidare till samtalskontakt, kartläggning eller någon av de andra formerna om så önskas och behovet finns, samt utifrån de kriterier som finns inom denna verksamhet.

Här vill vi också förtydliga att endast klienten själv sitter på lösningar. Vi inte kan bota eller leverera lösningar, endast vara en hjälp, ett verktyg och bollplank för klienten i jobbet med sig själv.

Vi förbehåller oss även rätten utifrån etik och moral, att om så krävs att göra det vi kan för hjälpa klienten vidare, om behov sträcker sig utanför vår profession och kunskap!

Vi vill också påminna om att vi går under anmälningsplikt, etik och moral utifrån verksamhet och profession. 


Prislista: Samtala en stund

Bli lyssnad på30 min125kr
Samtalskontakt60 min450kr

* Alla priser är inklusive moms.