Pilotgrupp till stödgrupp/gruppterapi

För att kicka igång de grupper som kommer att vara så erbjuder jag 10st personer att få starta en sk. pilotgrupp till ett förmånligare pris. I detta kommer då att ingå en mer utförlig skriftlig utvärdering i slutet för att vi tillsammans kunna forma dessa grupper till något bra för alla och för att grupperna skall bli hållbara, trygga och fortsätta vara stödgrupp även efter den första terminen.

De pilotgrupper jag ämnar starta först är:

• Vi som har levt eller lever i en destruktiv relation för enbart kvinnor
Datum: 7:e januari 2020 kl 18.30 – 20.30

Medberoendegrupp (blandad grupp)
Datum: 8:e januari 2020 18.30 – 20.30

• Anhöriggrupp till personer med NPF, sjukdom och psykisk ohälsa (blandad grupp)
Datum: 9:e januari 2020 18.30 – 20.30

Bokning till dessa grupper sker via vårt bokningssystem och startdatum kan komma att ändras beroende på antal bokade mm

650kr per person för 12ggr (1 termin) inkl fika