Genomförda föreläsningar

Jag har föreläst sedan 2015 och publicerar i detta inlägg en del av de föreläsningar jag genomfört.
På mina föreläsningar har det varit allt mellan fem personer till som mest 160 personer och det
är inte antalet som gör skillnad, utan innehållet. Möjligheten till dela med sig av kunskap, livserfarenhet
och hopp är det som gör att föreläsningar är en sån viktig del av det arbete jag och många andra
gör för att kunna hjälpa människor. Alla kan göra skillnad och det här blev ett av de sätt jag har valt
att göra och kommer att fortsätta att göra det på.

Att jag började föreläsa var en del i det jobb jag valt att göra med mig själv under många år, som
började med att jag stod inför ett livsval, som innebar att jag måste välja mellan att låta mitt liv
förgöra mig eller börja att använda min livshistoria till att hjälpa andra. Valet kan tyckas självklart
och lätt, så ta chansen att ta del av det jag kan förmedla och lära ut idag om vad vår livshistoria
kan förändra liv, inte bara för oss själva, utan också för andra som behöver få nytt hopp.

https://egohalsa.se/forelasning-workshop-paket/