Alla behöver få prata och bli lyssnad på.

Ibland behöver man inte ens ha något problem eller känna behovet av att prata, för det är inte varför som är det viktigaste, utan att vi gör det. Kanske kan du inte själv sätta fingret på vad det är som känns eller som stör din balans i livet. Att då få träna på att börja prata om sig själv, sin livssituation och vad som finns på insidan är idag svårt, då utbudet och möjligheterna till det är både begränsade och oftast kostsamma. Därför har jag valt att erbjuda två tjänster, som ligger på en rimlig prisnivå och som är en bra start i att börja jobba med sig själv, för det är då vi kan öka livskvalitén och få hjälp med det i livet som behöver förändras och förbättras. Dessa tjänster är utefter den verksamhet som jag valt att ha, där du inte behöver veta varför du kommer till mig, bara att du har viljan till det och vågar ta ansvar för dig. Att kunna få hitta en trygg plats som är tillgänglig och som inte kräver lång väntetid, kraft och energi att få tillgång till. Här kan känna dig trygg lyssnad på och även ta del av de andra tjänster jag erbjuder om så önskas. Välj dig, för du är viktig och bara du kan göra valet att börja ta hand om dig på alla plan. Varmt välkommen!
https://egohalsa.se/samtala-en-stund/

Här vill jag förtydliga att endast klienten själv sitter på lösningar för sin situation.
Jag kan inte bota eller leverera lösningar, endast , ett verktyg och bollplank för klienten i jobbet med sig själv hos mig. Här förbehåller jag mig även rätten att utifrån etik och moral, att om så krävs, att göra det jag kan för att rådgöra klienten vidare, om behovet skulle komma att sträcka sig utanför vår profession och kunskap. All verksamhet, dokumentation och kontakt utgår ifrån sekretess, de lagar och regler som råder samt GDPR.